Hoàng Gia Bảo

 

A. 120 năm; 50 năm; 35 năm .


 

C. 132 năm; 62 năm; 46 năm .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 10 2017 lúc 11:53

Giải thích: Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm và thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là 123 năm; 47 năm và 51 năm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. 7257,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 7468,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 376,9% ; 705,5% ; 2199,4% ; 460,3%.


 

C. 331,0% ; 691,2% ; 2199,4% ; 621,7%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 143,0% ; 186,1% ; 291,2% ; 331,0% ; 376,9 .


 

C. 238,3% ; 1223,6% ; 1535,8% ; 2199,4% ; 2393,1%.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 

A. 1,5 lượt khách.     

B. 1,3 lượt khách.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 -2000

Dân số của Ấn Độ vào năm 1997 và 2000 lần lượt là?

A. 918,8 triệu người - 994,5 triệu người

B. 918,8 triệu người – 1014,4 triệu người

C. 955,9 triệu người – 1014,4 triệu người

D. 955,9 triệu người – 994,5 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ẩn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì từ 1995 – 2000

Dân số của Ấn Độ vào năm 1997 và 2000 lần lượt là

 

A. 918,8 triệu người - 994,5 triệu người    

B. 918,8 triệu người - 1014,4 triệu người      

C. 955,9 triệu người - 1014,4 triệu người   

D. 955,9 triệu người - 994,5 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đến trường (từ 25 tuổi trở lên) trên thế giới năm 2000