Chương V - Sóng ánh sáng

Thu Hà

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6\(\mu m\) thì trên đoạn MN thuộc màn quan sát (M, N đối xứng qua vân trung tâm) người ta thấy có 9 vân sáng (tại M, N là các vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng  0,48\(\mu m\) thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là bao nhiêu?

phynit
phynit Admin 29 tháng 1 2015 lúc 16:11

Theo giả thiết ta có: \(MN=8i_1\)(*)

Mà: \(\frac{i_1}{i_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{0,6}{0,48}=\frac{5}{4}\Rightarrow i_1=\frac{5}{4}i_2\)

Thay vào (*) ta có: \(MN=8.\frac{5}{4}i_2=10i_2\)

Do đó, số vân sáng có bước sóng 0,48\(\mu m\) quan sát được trên đoạn MN là 11 vân.

Bình luận (3)
Nguyễn Phương Dung
Nguyễn Phương Dung 30 tháng 1 2015 lúc 15:20

Hay quá, cảm ơn bạn. Mình đang bí câu này.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN