Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi là

 

A. Tài nguyên phong phú.


 

B. Khí hậu ôn hòa.


 

C. Thu nhập cao.


 


 


 

D. Chiến tranh , thiên tai nhiều.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 8 2018 lúc 10:10

Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Cho bảng số liệu: Số dân trên thế giới qua các năm

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng lên là

 

A. Môi trường sống thuận lợi.


 

B. Dễ kiếm việc làm.


 

C. Thu nhập cao.


 

D. Đời sống khó khăn , mức sống thấp.


 

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây là một trong các nguyên nhân chính tạo nên “lực hút” tại các vùng nhập cư?

A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt

B. Tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn

C. Dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục kém phát triển, an ninh phức tạp

D. Cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập cao, cải thiện chất lượng cuộc sống

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước,khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

 

A. Thuộc tính tự nhiên.


 

B. Công dụng kinh tế.


 

C. Khả năng hao kiệt.


 

D. Sự phân loại của các ngành sản xuất.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

A. Thuộc tính tự nhiên

B. Công dụng kinh tế

C. Khả năng hao kiệt

D. Sự phân loại các ngành sản xuất

Hoàng Gia Bảo

Yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp vì nguyên nhân nào dưới đây?

A. Chi phối việc chọn lựa kĩ thuật và công nghệ

B. Ảnh hưởng đến các nguồn nguyên liệu

C. Thiên tai thường gây tổn thất cho sản xuất cồng nghiệp

D. Chi phối quy mô và cơ cấu củã các xí nghiệp công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các tìa nguyên thiên nhiên thành: tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

A. Thuộc tính tự nhiên

B. Công dụng kinh tế

C. Khả năng hao kiệt

D. Sự phân loại của các ngành sản xuất

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do

A. Số dân châu Âu giảm nhanh.

B. Tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều.

C. Dân số các châu lục đều tăng bằng nhau.

D. Số dân châu Phi giảm mạnh.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)