Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng lên là

 

A. Môi trường sống thuận lợi.


 

B. Dễ kiếm việc làm.


 

C. Thu nhập cao.


 

D. Đời sống khó khăn , mức sống thấp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 9:17

Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi là

 

A. Tài nguyên phong phú.


 

B. Khí hậu ôn hòa.


 

C. Thu nhập cao.


 


 


 

D. Chiến tranh , thiên tai nhiều.


 

Hoàng Gia Bảo

Người ta chia môi trường sống làm ba loại: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là dựa vào

A. Tác nhân

B. Kích thước

C. Chức năng

D. Thành phần

Hoàng Gia Bảo

Thông thường , mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất từ thô

 

A. Càng cao.


 

B. Càng thấp.


 

C. Trung bình.


 

D. Không thay đổi.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên?

Hoàng Gia Bảo

Từ vị trí lớp phù thổ nhưỡng (hình 17 (trang 63 - SGK)), hãy cho biết vai trò của lớp phù thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

 

A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm.


 

B. Chậm phát triển về kinh tế - xã hội.


 

C. Chiến tranh và xung đột triền miên.


 

D. Nhiều công ti xuyên quốc gia dã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước, đang phát triển.


 

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây là một trong các nguyên nhân chính tạo nên “lực hút” tại các vùng nhập cư?

A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt

B. Tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn

C. Dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục kém phát triển, an ninh phức tạp

D. Cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập cao, cải thiện chất lượng cuộc sống

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm

B. Chậm phát triển về kinh tế - xã hội

C. Chiến tranh và xung đột triền miên

D. Các hoạt động sản xuất công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển gặp phải những khó khăn của việc luyện kim màu không do nguyên nhân nào sau đây?

A. Thiếu nguyên liệu sản xuất

B. Quy trình công nghệ phức tạp

C. Tốn nhiều năng lượng, vốn lớn

D. Đòi hỏi kĩ thuật luyện cao và luyện nhiều lần

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN