Hoàng Gia Bảo

 

A. Môi trường sống thuận lợi.


 

C. Thu nhập cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 9:17

Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Tài nguyên phong phú.


 

 


 

D. Chiến tranh , thiên tai nhiều.


Hoàng Gia Bảo

Người ta chia môi trường sống làm ba loại: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là dựa vào

A. Tác nhân

B. Kích thước

C. Chức năng

D. Thành phần

Hoàng Gia Bảo

 

A. Càng cao.


 

C. Trung bình.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên?

Hoàng Gia Bảo

Từ vị trí lớp phù thổ nhưỡng (hình 17 (trang 63 - SGK)), hãy cho biết vai trò của lớp phù thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 

A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm.


 

C. Chiến tranh và xung đột triền miên.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân làm môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm

B. Chậm phát triển về kinh tế - xã hội

C. Chiến tranh và xung đột triền miên

D. Các hoạt động sản xuất công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển gặp phải những khó khăn của việc luyện kim màu không do nguyên nhân nào sau đây?

A. Thiếu nguyên liệu sản xuất

B. Quy trình công nghệ phức tạp

C. Tốn nhiều năng lượng, vốn lớn

D. Đòi hỏi kĩ thuật luyện cao và luyện nhiều lần