Bài 10 : Tự lập

Võ Quang Hiếu

Vì sao trong cuộc sống của chúng ta phải có tính tự lập?

 

Kuroro Lucifer
Kuroro Lucifer 24 tháng 12 2016 lúc 8:34

Chúng ta cần phải có tính tự lập vì: Có tính tự lập chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống và sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người

Bình luận (0)
DTD2006ok
DTD2006ok 14 tháng 12 2019 lúc 21:08

vì người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN