Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 11 2017 lúc 7:28

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21%, tỉ suất tử thô 9%. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

C. Số người nhập cư.