Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 8 2017 lúc 11:11

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21%, tỉ suất tử thô 9%. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

 

A. Sinh đẻ và tử vong.


 

B. Số trẻ tử vong hằng năm.


 

C. Số người nhập cư.


 

D. Số người xuất cư.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN