Chương III - Dòng điện xoay chiều

Nguyễn Ngọc Anh

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200V, f=50Hz vào 2 đầu đoạn mach R,L,C nối tiếp trong đó R biến thiên. R=50 hoặc R=200 thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đều bằng nhau. Thay đổi R để công suất toàn mạch đạt cực đại là bao nhiêu?

Hai Yen
Hai Yen 14 tháng 1 2015 lúc 10:15

Thay đổi giá trị  \(R = R_0\) để công suất mạch cực đại thỏa mãn  

\(R_0^2 = R_1.R_2 = (Z_L-Z_C)^2=> R_0 = 100\Omega.\)

Công suất của mạch có giá trị cực đại là \(P_{max} =I^2R= \frac{U^2}{R^2+(Z_L-Z_C)^2}R = \frac{U^2}{2R_0} = 200W.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiên NT

1. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R=50 ôm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=100căn2 cos omega t, biết điện áp xoay chiều giữa 2 bản tụ và điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch lệch pha nhau 1 góc pi/6. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện 

2.đặt điện áp u=U0 cos omega t(U0 và omega k đổi) vào 2 đầu đoạn mạch xc nối tiếp gồm R,L vàˋ tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 ôm thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại là 100W. Khi dung kháng là 200ôm thì điện áp giữa 2 đầu tụ điện là 100căn2. Tính giá trị của điện trở thuần

3. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch RLC là 100V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P=50W. Giữ cố định U,R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Tính công suất tiêu thụ cực đại  trên đoạn mạch

4. 1 Vòng dây có diện tích S=100 cm2 và điện trở R=0,45 ôm, quay đều vs tốc độ góc omega= 100rad/s trong 1 từ trường đều có B=0,1T xug quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc vs các đường sức từ. Nhiệt lượng toả ra trong vòng dây khi nó quay đc 100 vòng là

5. Mạch điện xv gồm R=30, mắc n.tiếp vs cuộn dây. Mắc vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xc 220-50Hz thì U(R)=132,U(L)=44căn10. Tính công suất tiêu thụ trên đoạn mạch

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN