Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện rõ rệt của quy luật địa ô là

 

A. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo kinh độ.


 

B. Sự thay đổi của lượng mưa theo kinh độ.


 

C. Sự thay đổi các kiểu thực vật theo kinh độ.


 

D. Sự thay đổi các nhôm đất theo kinh độ.


 

D. Sự thay đổi các nhôm đất theo kinh độ.


Giải thích: Mục II, SGK/79 địa lí 10 cơ bản.


Đáp án: C

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 10 2019 lúc 4:11

Giải thích: Mục II, SGK/79 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

 

A. Thời gian.


 

B. Độ cao và hướng địa hình.


 

C. Vĩ độ.


 

D. Khoảng cách gần hay xa đại dương.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng 11 (trang 41 – SGK) và hình 11.3 (trang 42 SGK), trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương.

Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí theo hướng nào?

A. Từ cực về xích đạo

B. Từ xích đạo đến cực

C. Từ Tây đến Đông địa cầu

D. Từ Đông đến Tây địa cầu

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo:

A. Vĩ độ

B. Độ cao     

C. Kinh độ

D. Xích đạo về cực

Hoàng Gia Bảo

Phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

A. Độ cao và hướng sườn của địa hình.

B. Vị trí gần hay xa đại dương

C. Vĩ độ và độ cao địa hình

D. Các dạng địa hình ( đồi núi, cao nguyên ,... )

Hoàng Gia Bảo

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên về cảnh quan địa lý theo

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. Quy luật địa đới

C. Quy luật địa ô

D. Quy luật đai cao

Hoàng Gia Bảo

Nhiệt độ giảm và lương mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật nào ở núi An-pơ?

Hoàng Gia Bảo

Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do

 

A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao khác nhau.


 

B. chế độ gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa khác nhau.


 

C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau.


 

D. ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau.


 

Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí

A. theo độ cao

B. từ Xích đạo đến Cực Bắc

C. từ Xích đạo đến hai cực

D. theo vị trí gần hay xa biển

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN