Hoàng Gia Bảo

 

A. ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo chiều kinh tuyến.


 

C. Sự hình thành của các vanh đai đảo, quần đảo ven các lục địa.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 12 2017 lúc 10:05

Giải thích: Mục II, SGK/78 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.

C. Mảng Âu – Á ,mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ - Australia.

D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ - Australia.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 13.2 (trang 52 SGK và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa nên các lục địa theo vĩ tuyến 40oB từ Đông sang Tây

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a ở Châu Á hình thành là do

A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.

B. Sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ - Australia với mảng Âu – Á.

C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.

D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa  lí 10, có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là do

 

B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.


 

D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.


Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 19.1 và 19.2 (trang 70 - SGK), hãy cho biết:

- Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không?

- Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực về Xích đạo.

- Hãy lần lượt kể tên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 19.1 và 19.2 (trang 70 - SGK) hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 80oĐ từ Bắc xuống Nam có những thảm thực vật và những nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở những phạm vi vĩ tuyến nào?