Hoàng Gia Bảo

 

A. Sự phân bố của các vanh đai nhiệt theo độ cao.


 

C. Sự phân bố của các vanh đai khí hậu theo độ cao.


Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 11 2017 lúc 16:48

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?

Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo:

A. Vĩ độ

B. Độ cao     

C. Kinh độ

D. Xích đạo về cực

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap – ca, vanh đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở độ cao

A. Từ 0m đến 500m.

B. Từ 500m đến 1200m.

C. Từ 1200m đến 1600m.

D. Từ 1600m đến 2000m.

Hoàng Gia Bảo

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như sau

Hoàng Gia Bảo

 

B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.

C. Mảng Âu – Á ,mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ - Australia.

D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ - Australia.

Hoàng Gia Bảo

Trên thực tế, các đai khí áp phân bố không liên tục mà bị chia cắt thành các đai khí áp riêng biệt do nguyên nhân nào sau đây

A. Tác động của lực côriôlit

B. Sự phân hóa địa hình trên Trái Đất

C. Góc nhập xạ thay đổi theo vĩ độ

D. Sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ

Hoàng Gia Bảo

Nhiệt độ giảm và lương mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật nào ở núi An-pơ?

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố các đới khí hậu, các nhóm đất trên Trái Đất biểu hiện của quy luật:

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. Quy luật phi địa đới

C. Quy luật nhịp điệu 

D. Quy luật địa đới