Học kì 1

lilyvuivui

Theo em, thế nào là gia đình văn hoá?

 

Nguyễn Thị Hồng Thảo
Nguyễn Thị Hồng Thảo 21 tháng 12 2016 lúc 20:29

Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận , hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm làng va làm tốt nghĩa vụ công dân.

Bình luận (0)
Cherry Trần
Cherry Trần 21 tháng 12 2016 lúc 20:52
- Gia đình văn hóa là gia đình hạnh phúc, hòa thuận, tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân và đoàn kết xóm giềng.- Tiêu chuẩn cơ bản để xây dựng gia đình văn hóa: + Thực hiện kế hoạch hóa gia đình + Kinh tế gia đình ổn định + Gia đình hòa thuận, hạnh phúc + Tránh xa tệ nạn xã hội + Thực hiện nghĩa vụ công dân
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 25 tháng 4 2017 lúc 11:56

Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đứa Con Của Băng

câu 1 : em hãy cho biết thế nào là yêu thương con người ? em đã thanh gia những hoạt động nào để thể hiện lòng yêu thương con người ?

câu 2 : nêu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa ? trẻ em có vai trò như thế nào trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hóa ?

câu 3 : theo em con cái có ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình ? em đã làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình theo tiêu chuẩn của gia đình văn hóa ?

câu 4 : trong cuộc sống hiện tại " tự tin " có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của mỗi người ? người thiếu tự tin là người thế nào và hậu quả của nó ?

câu 5 : trên địa bàn xã em có những gia đình , dòng họ nào có truyền thống tốt đẹp , tiêu biểu ? làm thế nào để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ ?

câu 6 : nhân giờ học GDCD về giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình , dòng họ Trinh tâm sự với các bạn : " cứ nói đến truyền thống gia đình , dòng họ là mình cảm thấy mặc cảm thế nào ấy ? gia đình , dòng họ mình chả có gì đáng tự hào . Nghề truyền thống thì là đan lát mây tre , giờ đã quá cổ hủ . Dòng họ chả có mấy ai học hành tử tế ngoài mấy ông được phong tặng ' Anh hùng liệt sĩ ' mình thấy chả có gì để tự hào cả "

a) theo em Trinh suy nghĩ vậy là đúng hay sai ?

b) là bạn của Trinh em sẽ nói với Trinh thế nào ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN