Hoàng Gia Bảo

 

A. Sự chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh ngoài đại dương đã ảnh hưởng tới khí hậu của các vùng đất ve bờ.


 

C. Năng lượng bên trong trái đất đã phân chia trái đất ra lục địa, đại dương và địa hình núi cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 9 2017 lúc 9:44

Giải thích: Mục II, SGK/78 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Phân tích tác động của các vận động kiến tạo đến địa hình bề mặt Trái Đất

Hoàng Gia Bảo

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất

Hoàng Gia Bảo

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 - Các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển và hình 10 - Các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, có thể thấy động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu - Á với các mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.

D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ - Australia với các mảng xung quanh.

Hoàng Gia Bảo

Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực nào sau đây

A. Phong hóa

B. Phong hóa, vận chuyển

C. Phong hóa, vận chuyển, bóc mòn

D. Phong hóa, vận chuyển, bóc mòn, bồi tụ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đới khí hậu cận xích đạo.


 

C. Đới khí hậu cận cực.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. tập trung đá vôi.


 

C. tập trung đá badan.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.


 

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.