Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân sâu xa tạo nên quy luật phi địa đới là

 

A. Sự chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh ngoài đại dương đã ảnh hưởng tới khí hậu của các vùng đất ve bờ.


 

B. Độ dốc và hướng phơi của địa hình làm thay đổi lượng bức xạ mặt trời ở các vùng núi.


 

C. Năng lượng bên trong trái đất đã phân chia trái đất ra lục địa, đại dương và địa hình núi cao.


 

D. Năng lượng bên ngoai trái đất đã sinh ra ngoại lực làm hình thành nhiều dạng địa hình khác nhau trên bề mặt trái đất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 9 2017 lúc 9:44

Giải thích: Mục II, SGK/78 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Phân tích tác động của các vận động kiến tạo đến địa hình bề mặt Trái Đất

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 7.3 - Các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển và hình 10 - Các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, có thể thấy động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu - Á với các mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.

D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ - Australia với các mảng xung quanh.

Hoàng Gia Bảo

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Hoàng Gia Bảo

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất

Hoàng Gia Bảo

Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực nào sau đây

A. Phong hóa

B. Phong hóa, vận chuyển

C. Phong hóa, vận chuyển, bóc mòn

D. Phong hóa, vận chuyển, bóc mòn, bồi tụ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nào chiếm diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

 

A. Đới khí hậu cận xích đạo.


 

B. Đới khí hậu cực.


 

C. Đới khí hậu cận cực.


 

D. Đới khí hậu xích đạo.


 

Hoàng Gia Bảo

Tác động của nước trên bề mặt , nước ngầm, khí cacbonic tới các loại đá dễ thấm mước và dễ hòa tan đã hình thanh nên dạng địa hình các – x tơ ( hang động ,.. ) . ở nước ta , địa hình các – x tơ rất phát triển ở vùng

 

A. tập trung đá vôi.


 

B. tập trung đá granit.


 

C. tập trung đá badan.


 

D. tập trung đá thạch anh


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

 

A. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.


 

B. Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.


 

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt dịa trung hải.


 

D. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN