Hoàng Gia Bảo

 

A. Vòng tuần hoàn của nước.


 

C. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 4 2017 lúc 10:25

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 12.1 (trang 44 - SGK), hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố các đới khí hậu, các nhóm đất trên Trái Đất biểu hiện của quy luật:

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. Quy luật phi địa đới

C. Quy luật nhịp điệu 

D. Quy luật địa đới

Hoàng Gia Bảo

 

A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới .


 

C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn.


 

Hoàng Gia Bảo

Các đai khí áp trên Trái Đất phân bố như thế nào sau đây?

A. Các đai áp thấp phân bố ở Bán cầu Bắc, các đai áp cao phân bố ở Bán cầu Nam

B. Các đai áp thấp phân bố ở Bán cầu Nam, các đai áp cao phân bố ở Bán cầu Bắc

C. Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo

D. Đai áp cao phân bố ở cực, vòng cực; đai áp thấp phân bố ở xích đạo, chí tuyến

Hoàng Gia Bảo

Các đới gió nào sau đây biểu hiện quy luật địa đới?

A. Gió đất, gió biển, gió mùa

B. Gió đất, gió biển, gió phơn

C. Gió mùa, gió núi, gió thung lũng

D. Gió Đông cực, gió Tây ôn đới, gió Mậu dịch

Hoàng Gia Bảo

Các đới gió nào sau đây biểu hiện quy luật địa đới

A. Gió đất, gió biển, gió mùa

B. Gió đất, gió biển, gió phơn

C. Gió mùa, gió núi, gió thung lũng

D. Gió Đông cực, gió Tây ôn đới, gió Mậu dịch

Hoàng Gia Bảo

Nhận định nào sau đây chính xác về nguyên nhân hình thành các đai khí áp trên Trái Đất

A. Đai áp thấp ôn đới và áp cao cực hình thành do nguyên nhân động lực

B. Đai áp thấp Xích đạo và áp cao cực hình thành do nguyên nhân nhiệt lực

C. Đai áp thấp Xích đạo và áp cao ôn đới hình thành do nguyên nhân nhiệt lực

D. Đai áp cao chí tuyến và áp thấp Xích đạo hình thành do nguyên nhân động lực

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như sau