Hoàng Gia Bảo

Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới ?

 

A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới .


 

B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn.


 

C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn.


 

D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 10 2019 lúc 4:28

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 12.1, hãy trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.

Hoàng Gia Bảo

Gió tây ôn đới là loại gió

A. Thổi từ miền ôn đới tới miền nhiệt đới.

B. Thổi từ miền ôn đới lên miền cực.

C. Thổi từ áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.

D. Thổi từ áp cao cực về phía áp thấp ôn đới.

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào dưới đây?

A. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.


 

B.  Áp cao cực về áp thấp xích đạo.


 

C. Áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới.


 

D. Áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào dưới đây

A. Áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới

B. Áp cao chí tuyến về áp thấp Xích đạo

C. Áp cao cực về áp thấp ôn đới

D. Áp cao cực về áp thấp Xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới có hướng nào sau đây

A. Hướng tây nam ở Bán cầu Bắc, hướng tây bắc ở Bán cầu Nam

B. Hướng tây bắc ở Bán cầu Bắc, hướng tây nam ở Bán cầu Nam

C. Hướng đông nam Bán cầu Bắc, hướng đông bắc Bán cầu Nam

C. Hướng đông nam Bán cầu Bắc, hướng đông bắc Bán cầu Nam

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào sau đây?

A. Áp cao cực về áp thấp ôn đới

B. Áp cao cực về áp thấp xích đạo

C. Áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới

D. Áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm của gió tây ôn đới là

A. Thổi vào mùa hạ, gió nóng và gió ẩm.

B. Thổi vào mùa đông , gió lạnh và ẩm.

C. Thổi quanh năm , độ ẩm rất cao , thường mang theo mưa.

D. Thổi quanh năm , gió lạnh và độ ẩm thấp.

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới gây mưa nhiều do

A. Di chuyển qua biển, về vùng vĩ độ cao có nhiệt độ thấp

B. Di chuyển qua lục địa, về vùng vĩ độ cao có nhiệt độ thấp

C. Di chuyển qua biển, về vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ cao

D. Di chuyển qua lục địa, về vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ cao

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới có thời gian hoạt động và tính chất nào sau đây?

A. Thổi quanh năm, độ ẩm cao

B. Thổi quanh năm, độ ẩm thấp

C. Thổi theo mùa, độ ẩm cao

D. Thổi theo mùa, độ ẩm thấp

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN