Hoàng Gia Bảo

Vòng đai băng giá vinh cửu có đặc điểm

 

A. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC.


 

B. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0oC.


 

C. Nằm từ vĩ tuyến 70o lên cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC.


 

D. Nằm từ vĩ tuyến 70o lên cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0oC.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 5 2018 lúc 11:02

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực có nhiệt độ quanh năm là

A. Đều dưới  0 0 C

B. Đều dưới  + 5 0 C

C. Nhiệt độ  + 5 0 C →  7 0 C

D. Các ý trên sai

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây quanh năm có nhiệt độ dưới 0 độ C

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

Biên độ nhiệt năm cao nhất thường ở vĩ độ

A. Xích đạo

B. Nhiệt đới

C. Ôn đới

D. Hàn đới

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây lí giải nguyên nhân nhiệt độ trung bình nằm ở vĩ độ 20 độ lớn hơn ở Xích đạo

A. Góc nhập xạ ở vĩ độ 20 độ lớn hơn ở Xích đạo

B. Ở vĩ độ 20 độ có tầng khí quyển mỏng hơn ở Xích đạo

C. Ở vĩ độ 20 độ không khí khô, Xích đạo chứa nhiều không khí ẩm

D. Ở vĩ độ 20 độ có thảm thực vật kém phát triển, diện tích lục địa lớn hơn Xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.2 - Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm lớn nhất.

 

A. Hà Nội.            

 B. U-pha.


 

C. Va-len-xi-a.     

D. Pa-len-mo.


 

Hoàng Gia Bảo

Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa , lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.2 - Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm nhỏ nhất

 

A. Hà Nội.             

B. U-pha.


 

C. Va-len-xi-a.     

D. Pa-lec-mo.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN