Hoàng Gia Bảo

 

A. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC.


 

C. Nằm từ vĩ tuyến 70o lên cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 5 2018 lúc 11:02

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực có nhiệt độ quanh năm là

A. Đều dưới  0 0 C

B. Đều dưới  + 5 0 C

C. Nhiệt độ  + 5 0 C →  7 0 C

D. Các ý trên sai

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây quanh năm có nhiệt độ dưới 0 độ C

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

Biên độ nhiệt năm cao nhất thường ở vĩ độ

A. Xích đạo

B. Nhiệt đới

C. Ôn đới

D. Hàn đới

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây lí giải nguyên nhân nhiệt độ trung bình nằm ở vĩ độ 20 độ lớn hơn ở Xích đạo

A. Góc nhập xạ ở vĩ độ 20 độ lớn hơn ở Xích đạo

B. Ở vĩ độ 20 độ có tầng khí quyển mỏng hơn ở Xích đạo

C. Ở vĩ độ 20 độ không khí khô, Xích đạo chứa nhiều không khí ẩm

D. Ở vĩ độ 20 độ có thảm thực vật kém phát triển, diện tích lục địa lớn hơn Xích đạo

Hoàng Gia Bảo

 

A. Hà Nội.             

B. U-pha.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Hà Nội.            

 B. U-pha.