Hoàng Gia Bảo

 

Vòng đai ôn hòa trên trái đất có vị trí

 

A. Nằm giữa chí tuyến và vòng cực.


 


 

B. Nằm giữa đường đẳng nhiệt năm + 20oC và đường đẳng nhiệt + 10oC của tháng nóng nhất.


 


 

C. Nằm từ vĩ tuyến 30o đến vĩ tuyến 50o.


 


 

D. Nằm giữa các đường đẳng nhiệt + 20oC và + 10oC của tháng nóng nhất.


 


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 8 2017 lúc 5:11

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20oC của hai bán cầu (khoảng 30oB-30oN) là vòng đai nào?

A. Hai vòng đai ôn hòa

B. Vòng đai nóng

C. Hai vòng đai băng giá

D. Hai vòng đai lạnh

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

 

Vòng đai nóng trên trái đất có vị trí

A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.


 

B. Nằm giữa các vĩ tuyến 5oB và 5oN.


 

C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.


 

D. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt + 20oC của tháng nóng nhất.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu nào .

 

A. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận xích đạo.


 

B. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

C. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

D. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

E. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu xích đạo.


 

Hoàng Gia Bảo

Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian

 

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.


 

B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12.


 

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.


 

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.


 

Hoàng Gia Bảo

Phép chiều đồ phương vị, nếu điểm tiếp xúc nằm trên đường xích đạo thì đường kinh tuyến gốc và đường xích đạo là

A. Hai đường cong

B. Hai đường thẳng

C. Kinh tuyến gốc là đường thẳng, xích đạo là đường cong

D. Xích đạo là đường thẳng, kinh tuyến gốc là đường cong

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai ôn hòa nằm trong phạm vi nào sau đây

A. giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 độ của hai bán cầu

B. giữa các đường đẳng nhiệt +20 độ và +10 độ tháng nóng nhất

C. giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

D. nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nóng nằm trong phạm vi nào sau đây

A. giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 độ  của hai bán cầu

B. giữa các đường đẳng nhiệt +20 độ và +10 độ tháng nóng nhất

C. giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

D. nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN