Hoàng Gia Bảo

 

A. Sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.


 

C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sang trong năm theo vĩ độ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 5 2018 lúc 11:06

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm ,nguyên nhân là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Hoàng Gia Bảo

Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo?

Hoàng Gia Bảo

Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo?

Hoàng Gia Bảo

Theo vĩ độ, biên độ nhiệt độ năm trên Trái Đất thay đổi theo hướng nào sau đây

A. Tăng dần từ Xích đạo đến cực

B. Giảm dần tư Xích đạo đến cực

C. Tăng dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi giảm dần về phía cực

D. Giảm dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi tăng dần về phía cực

Hoàng Gia Bảo

Sự luân phiên ngày, đêm trên Trái Đất diễn ra do nguyên nhân nào sau đây

A. Trái Đất có hình khối cầu

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

C. Trái Đất tự quay quanh trục và quanh Mặt Trời

D. Trái Đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục

Hoàng Gia Bảo

Theo vĩ độ, nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất thay đổi theo huớng nào sau đây

A. tăng dần từ Xích đạo đến ôn đới rồi giảm dần về phía cực

B. giảm dần từ Xích đạo đến ôn đới rồi tăng dần về phía cực

C. giảm dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi tăng dần về phía cực

D. tăng dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi giảm dần về phía cực