Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là

 

A. Sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.


 

B. Sự luân phiên ngày và đêm liên tục diễn ra trên trái đất.


 

C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sang trong năm theo vĩ độ.


 

D. Góc chiếu của tia sang mặt trời đến bề mặt đất thay đổi theo vĩ độ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 5 2018 lúc 11:06

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm ,nguyên nhân là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Hoàng Gia Bảo

Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo?

Hoàng Gia Bảo

Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo?

Hoàng Gia Bảo

Sự luân phiên ngày, đêm trên Trái Đất diễn ra do nguyên nhân nào sau đây

A. Trái Đất có hình khối cầu

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

C. Trái Đất tự quay quanh trục và quanh Mặt Trời

D. Trái Đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục

Hoàng Gia Bảo

Theo vĩ độ, biên độ nhiệt độ năm trên Trái Đất thay đổi theo hướng nào sau đây

A. Tăng dần từ Xích đạo đến cực

B. Giảm dần tư Xích đạo đến cực

C. Tăng dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi giảm dần về phía cực

D. Giảm dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi tăng dần về phía cực

Hoàng Gia Bảo

Theo vĩ độ, nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất thay đổi theo huớng nào sau đây

A. tăng dần từ Xích đạo đến ôn đới rồi giảm dần về phía cực

B. giảm dần từ Xích đạo đến ôn đới rồi tăng dần về phía cực

C. giảm dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi tăng dần về phía cực

D. tăng dần từ Xích đạo đến chí tuyến rồi giảm dần về phía cực

Hoàng Gia Bảo

Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng

 

A. tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến, sau đó giảm dần từ chí tuyến lên cực.


 

B. tăng dần từ xích đạo lên cực.


 

C. giảm dần từ xích đạo đến chí tuyến sau đó tăng dần từ chí tuyến lên cực.


 

D. giảm dần từ xích đạo lên cực.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Hoàng Gia Bảo

Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt trái đất được phân chia thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận

 

A. tới khí quyển sổ lại phản hồi và không gian.


 

B. được bề mặt trái đất hấp thụ.


 

C. được khí quyển hấp thụ


 

D. tới bề mặt trái đất rồi lại phản hồi và không gian.


 

Hoàng Gia Bảo

Trên bề mặt trái đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN