Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 4 2018 lúc 17:33

Giải thích: Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các khu kinh tế ven biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (năm 2007) là Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi) và Nhơn Hội (Bình Định). Như vậy, ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có 4 khu kinh tế biển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Vân Đồn.

B. Chân Mây -Lăng Cô.

C. Dung Quất.

D. Chu Lai.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Thứa Thiên Huế.

B. Quảng Nam. 

C. Quảng Ngãi.

D. Bình Định.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?

A. Vân Đồn

B. Chân Mây - Lăng Cô

C. Dung Quất

D. Chu Lai

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( năm 2007) là?

A. Long An, cần Thơ       

B. Tiền Giang, Hậu Giang

C. Long An, Tiền Giang       

D. Long An, An Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là

A. Tiền Giang, Hậu Giang

B. Tân An, Mỹ Tho

C. Vũng Tàu, Mỹ Tho

D. Long An, Tiền Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( năm 2007)?

A. Bắc Ninh       

B. Quảng Ninh

C. Bắc Giang       

D. Hưng Yên

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

A. Vĩnh Phúc.

B. Phú Thọ.

C. Bắc Ninh.

D. Quảng Ninh.