TRẦN THANH HAF

cau 48

thi công thức: C/F=C/Fmax+1/(Fmax.K)

voi F là độ hấp phụ(do k ki hiệu dc nên viết thế) thi C là gì thế mọi người. k biết C nên chẳng tính dc. hix

Lê Vĩnh Trường
Lê Vĩnh Trường 28 tháng 12 2014 lúc 18:04

cậu làm dc câu 35 chưa thế

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân 28 tháng 12 2014 lúc 21:18

C là nồng độ cậu à

Bình luận (0)
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa 28 tháng 12 2014 lúc 21:20

là nồng độ tại thời điểm cân bằng

 

Bình luận (0)
Hoàng Huyền Trinh
Hoàng Huyền Trinh 28 tháng 12 2014 lúc 21:29

các cậu đã ai làm được câu 36 chưa??

Bình luận (0)
TRẦN THANH HAF
TRẦN THANH HAF 28 tháng 12 2014 lúc 22:18

nhưng t tinh C là nồng độ khi cân bằng có ra đáp án đâu. nên t mới hỏi

Bình luận (0)
TRẦN THANH HAF
TRẦN THANH HAF 28 tháng 12 2014 lúc 22:48

câu 36

độ hấp phụ nhân với m than => số mol than : 0,024*2=0,048(mol)

=> dộ che phủ max là :0,048*6,92*10^-20*6,023*10^23=2000,6(m2)

số mol của rượu bị hấp phụ là : 0,01*0,1 - 0,1*0,002=8*10^-4(mol)

=> diện tích rượu che phủ là: 8*10^-4*19,3*10^-20*6,23*10^23=92,99(m2)

độ che phủ= 92,99/2000,6=4,6%

=> mjnh sai ở đâu vậy mọi người. hay sai toàn bộ :)))

Bình luận (0)
TRẦN THANH HAF
TRẦN THANH HAF 28 tháng 12 2014 lúc 22:52

35 kết quả của t bị nhỏ hơn kết quả của thầy một nửa. chẳng biết sao nữa

Bình luận (0)
Pham Van Tien
Pham Van Tien 28 tháng 12 2014 lúc 23:59

Câu này có trong bài thi mà các bạn làm đến bây giờ vẫn chưa hiểu gì cả, trong phương trình Langmuir C là nồng độ của chất tan sau hấp phụ, và không bao giờ người ta tính số mol của than làm gì cả.

Trong công thức Độ hp = n/m = n/S = (Ct - Cs).V/m thì n là số mol của chất bị hp, m là khối lượng than, hết sức lưu ý.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN