Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( năm 2007) là?

A. Long An, cần Thơ       

B. Tiền Giang, Hậu Giang

C. Long An, Tiền Giang       

D. Long An, An Giang

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 4 2017 lúc 2:32

Giải thích: Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng tàu, Long An và Tiền Giang. Như vậy, ta thấy tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là

A. Tiền Giang, Hậu Giang

B. Tân An, Mỹ Tho

C. Vũng Tàu, Mỹ Tho

D. Long An, Tiền Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30,tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Vĩnh Phúc       

B. Phú Thọ

C. Bắc Ninh       

D. Quảng Ninh

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( năm 2007)?

A. Bắc Ninh       

B. Quảng Ninh

C. Bắc Giang       

D. Hưng Yên

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, số lượng các tỉnh ( thành phố) thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ( năm 2007) là?

A. 4       

B. 5

C. 6       

D. 7

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, tỉ trọng GDP của từng vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long so với GDP cả nước năm 2007 tương ứng là

A. 29,3% và 14,6%.

B. 30,3 % và 15,6%.

C. 31,3 % và 16,6%

D. 32,3% và 17,6%.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu vực kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đinh An

B. Nhơn Hội

C. Phú Quốc

D. Năm Căn

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào không thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long?

A. An Giang. 

B. Đồng Tháp.

C. Hà Tiên.

D. Bờ Y.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng TD và MN Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Quảng Ninh

B. Bắc Ninh

C. Phú Thọ

D. Vĩnh Phúc

Hoàng Gia Bảo

Tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. An Giang.

B. Trà Vinh.

C. Long An.

D. Bến Tre.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN