Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 11 2019 lúc 11:55

Giải thích: Mục 3, SGK/200 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

1) Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

3) Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho vùng khác.

4) Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

3) Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho vùng khác.

4) Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

tế trọng điểm khác là có

A. nhiều đảo gần bờ nhất.

B. nhiều bãi biển đẹp. 

C. số giờ nắng cao nhất.

D. vùng biển rộng nhất.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Cho biết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nước ta bao gồm các tỉnh, thành phố nào?

b) Trình bày thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nước ta

c) u phương hướng phát triển kinh tế của vùng kinh tế trng điếm phía Nam nước ta

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Thế nào là vùng kinh tế trọng điểm? Kể tên các tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trng điểm phía Bắc ở nước ta. Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng s liệu sau:

GDP của c nước và các vùng kinh tế trọng điểm, năm 2005 và năm 2007. (Đơn vị: t đồng)

a) Vẽ biu đồ th hiện cơ cu GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so vi c nước, năm 2005 và năm 2007.

b) Nhận xét về tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm và cho biết tại sao vùng kinh tế trọng đim phía Nam lại có t trọng GDP cao nhất.