Hoàng Huyền Trinh

thầy xem lại cho em câu 48 đi ạ. Em tính được 

ɼmax=6.10-6(mol/g)  k=8333,33(l/mol)

Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Thị Lương 29 tháng 12 2014 lúc 5:22

r: độ hấp phụ. 

Có: r = V. (Co -C1) / m => r1 = 0,1.( 10-4 - 0,6.10-4) / 2 = 2.10-6  , tương tự có  C2 = 0,4.10-4  => r2 = 1,5. 10-6 (mol/g).

Áp dụng pt: C/r = C/rmax + 1/rmax.k

ta được hệ: C1/r1 = C1/rmax + 1/rmax.k

                    C2/r2 = C2/rmax + 1/ rmax.k

Giải hệ đc: rmax = 6.10-6 , k = 8333,3. 

Bình luận (0)
Pham Van Tien
Pham Van Tien 29 tháng 12 2014 lúc 0:04

Up lời giải lên xem thế nào

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN