Hoàng Gia Bảo

Các đảo đông dân ở nước ta là?

A. Trường Sa Lớn        

B. Cát Bà, Lý Sơn

C. Côn Đảo, Thổ Chu        

D. Kiên Hải, Côn Đảo

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 10 2019 lúc 8:25

Giải thích: Mục 2, SGK/191 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Cà Mau.

B. Bến Tre.

C. Bà Rịa-Vũng Tàu.

D. Bình Thuận.

Hoàng Gia Bảo

Vì sao việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng?

A. mang lại hiệu quả cao về KTXH, bảo vệ tài nguyên sinh vật ven bờ.

B. khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo, vùng biển và thềm lục địa xung quanh.

C. tăng sản lượng đánh bắt, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế địa phương.

D. giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Hoàng Gia Bảo

Các đảo đông dân ở nước ta là:

A. Trường Sa Lớn

B. Cát Bà, Lý Sơn.

C. Côn Đảo, Thổ Chu

D. Kiên Hải, Côn Đảo.

Hoàng Gia Bảo

Các vườn quốc gia ở nước ta như Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương... thuộc nhóm:

A. rừng đặc dụng

B. rừng sản xuất.

C. rừng bảo vệ nghiêm gặt

D. rừng phòng hộ

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng khi nói về nguyên nhân làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai?

1) Các huyện đảo là nơi nghề cá và đánh bắt thuỷ sản phát triển, tập trung đông ngư dân.

2) Các huyện đảo cũng là những căn cứ bảo vệ trật tự, an ninh trên các vùng biển và bờ biển của nước ta.

3) Các huyện đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

4) Các huyện đảo là hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Quần đảo Kiên Hải thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Cà Mau.

B. Sóc Trăng.

C. Bạc Liêu.

D. Kiên Giang.

Hoàng Gia Bảo

Đảo nào sau đây không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta?

A. Cái Bầu

B. Cát Bà

C. Lý Sơn

D. Cồn Cỏ

Hoàng Gia Bảo

Đảo nào sau đây không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta?

A. Cái Bầu.

B. Cát Bà.

C. Lý Sơn.

D. Cồn Cỏ.

Hoàng Gia Bảo

Đảo nào sau đây không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta?

A. Cái Bầu.

B. Cát Bà.

C. Lý Sơn.

D. Cồn Cỏ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN