Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 3 2018 lúc 17:10

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường biển?

2) Nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.

Hoàng Gia Bảo

1.     Biển nhiều tôm, cá và các hải sản khác.

3.     Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

A. bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn

B. vùng nước quanh đảo, quần đảo

C. ô trũng rộng lớn ở các đồng bằng

D. sông suối, kênh rạch, ao hồ

Hoàng Gia Bảo

Ở vùng ven biển nước ta dạng địa hình nào sau đây thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy hải sản?

A. Các rạn san hô.

B. Vịnh cửa sông.

C. Các bãi triều rộng.

D. Các đảo ven bờ.

Hoàng Gia Bảo

1) Các dải phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn.

3) Các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng để nuôi trồng thuỷ sản.

Hoàng Gia Bảo

1.     Việc phát triển lâm nghiệp vừa cho phép khai thác thế mạnh về tài nguyên rừng, vừa cho phép bảo vệ tài nguyên đất, điều hoà chế độ nước của các sông miền Trung ngắn và dốc, vốn có thuỷ chế rất thất thường.

3.     Việc phát triển rừng ngập mặn, rừng chắn gió, chắn cát tạo điều kiện bảo vệ bờ biển, ngăn chặn nạn cát bay, cát chảy; vừa tạo môi trường cho các loài thuỷ sinh và nuôi trồng thuỷ sản.

Hoàng Gia Bảo

Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta

QUẢNG CÁO
Điều kiện Thuận lợi Khó khăn
Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt    
Dân cư và nguồn lao động    
Cơ sở vật chất kĩ thuật    
Đường lối chính sách    
Thị trường    

Tương tự như trên, tóm tắt cho hoạt động nuôi trồng thủy sản

Hoàng Gia Bảo

1.     Vùng biển Quảng Ninh giàu tiềm năng.

3.     Nuôi trồng thuỷ sản ngày càng phát triển.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích tác động của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tới phát triển nông nghiệp nhiệt đới của nước ta. Tại sao nông nghiệp hàng hoá nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ở những vùng có truyền thống sản xuất hàng hoá, các vùng gần với các trục giao thông và các thành phố lớn?