Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 11 2019 lúc 12:35

Giải thích: Mục 3, SGK/192 - 193 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển nước ta?

1) Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số sông lớn.

 2) Nằn gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông.

 3) Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu.

 4) Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển nước ta?

1. Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số sông lớn.

2. Nằn gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông.

3. Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu.

4. Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số sông lớn.

3) Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi xây dựng cảng nước sâu.

4) Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là

A. Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường biển?

2) Nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.

Hoàng Gia Bảo

Các tam giác châu với bãi triều rộng ở vùng ven biển là dạng địa hình thuận lợi để nước ta phát triển ngành nào dưới đây?

A. xây dựng các cảng biển.

B. nuôi trồng thủy hải sản.

C. hoạt động du lịch biển.

D. khai thác cát làm đồ thủy tinh.

Hoàng Gia Bảo

1) Sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài.

3) Có một số loài sinh vật biển quý hiếm, cần phải bảo vệ đặc biệt.

4) Ngoài nguồn lợi cá, tôm..., biển nước ta còn nhiều đặc sản khác

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển - đảo là:

A. có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt

B. nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông

C. sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài

D. có nhiều sa khoáng và thềm lục địa có dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển đảo là

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển - đảo là

A. có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.

B. nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông.

C. sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài.

D. có nhiều sa khoáng và thềm lục địa có dầu mỏ.