Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 12 2018 lúc 16:19

Giải thích: Mục 1, SGK/190 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

1) Đồng bằng sông Cửu Long.                     

3) Bắc Trung Bộ.      

4) Duyên hải Nam Trung Bộ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích các thế mạnh chủ yếu về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của ba miền địa lí tự nhiên nước ta (miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ).

Hoàng Gia Bảo

Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung.

Hoàng Gia Bảo

Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu.

B. hệ thống sân bay của vùng.

C. quốc lộ 1.

D. đường sắt Bắc - Nam.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 Ở nước ta, Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do:

A. có đường bờ biển dài, ít đảo ven bờ.

B. bờ biển có nhiều vũng vịnh, thềm lục địa sâu.

C. Nhiều bãi tôm, bãi cá, vịnh biển đẹp.

D. kinh tế phát triển nhanh, nhu cầu vận tải lớn.

Hoàng Gia Bảo

Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ thuận lợi hơn như thế nào?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau

Sản lưng thuỷ sản Bắc Trung Bộ và Duyên hi Nam Trung Bộ, năm 2011. (Đơn vị: nghìn tấn)

Hoàng Gia Bảo