Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 12 2017 lúc 3:15

Giải thích: Mục 1, SGK/191 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản tập trung chủ yếu ở vùng biển nào của nước ta hiện nay?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có tiềm năng, giá trị kinh tế lớn nhất ở biển Đông nước ta là

A. Dầu khí

B. Muối biển

C. Titan

D. Cát trắng

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao đang khai thác ở Biển Đông là:

A. sa khoáng, khí đốt

B. ti tan, dầu mỏ

C. dầu mỏ, khí đốt

D. vàng, dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao đang khai thác ở Biển Đông là:

A. sa khoáng, khí đốt

B. ti tan, dầu mỏ

C. dầu mỏ, khí đốt

D. vàng, dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

A. Muối

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai thác ở các vùng của Biển Đông là

A. vàng

B. sa khoáng

C. titan

D. dầu mỏ, khí đốt

Hoàng Gia Bảo

1. Vùng thềm lục địa đã được khẳng định là có dầu khí.

 3. iệc sản xuất muối cũng rất thuận lợi.

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản nào dưới đây mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai thác ở các vùng của Biển Đông?

A. vàng.

B. sa khoáng.

C. titan.

D. dầu mỏ, khí đốt.

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là

A. cát trắng

B. titan

C. muối biển

D. dầu khí