Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 9 2019 lúc 4:33

Giải thích: Mục 3, SGK/188 – 189 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

1) Chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản.

3) Tạo ra giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

4) Đắp đê bao ngăn lũ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

 

4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của đồng bằng sông Cửu Long

A. Khai thác tối đa các nguồn lợi trong mùa lũ.

B. Bón phân hữu cơ để nâng cao độ phì cho đất.

C. Chia ô nhỏ trong đồng ruộng để thau chua, rửa mặn.

D. Tìm các giống lúa chịu được đất phèn, mặn.

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Khai thác tối đa các nguồn lợi trong mùa lũ

B. Bón phân hữu cơ để nâng cao độ phì cho đất

C. Chia ô nhỏ trong đồng ruộng để thau chua, rửa mặn

D. Tìm các giống lúa chịu được đất phèn, mặn

Hoàng Gia Bảo

1) Giải quyết nước ngọt trong mùa khô.

3) Sử dựng và cải tạo tự nhiên không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người.

4) Phòng chống các tác hại của lũ trong mùa mưa.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất mặn, đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn.

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.


 

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng.


 

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn.

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng.