Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 5 2019 lúc 8:45

Giải thích: Mục 3, SGK/180 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu vấn đề sau đây được đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

1. Vấn đề thuỷ lợi.

2. Việc thay đổi cơ cấu cây trồng.

3. Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông.

4. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1. Vấn đề thuỷ lợi.

3. Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông.

4. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là:  

B. khí hậu.

B. khí hậu.

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. thủy lợi

B. khí hậu

C. giống

D. thị trường

Hoàng Gia Bảo

Yếu tố quyết định nhất trong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu đối với ngành công nghiệp của Đông Nam Bộ là:

A. nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. nguồn lao động dồi dào, giá thành lao động rẻ.

C. khí hậu ổn định, ít thiên tai.

D. vốn đầu nước ngoài lớn nhất cả nước.

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp quan trọng hàng đầu của khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là giải quyết vấn đề:

B. tài chính, ngân hàng.

D. cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc.

Hoàng Gia Bảo

B. tăng nhanh và đa dạng hoạt động dịch vụ.

D. tập trung đông dân cư vào các thành phố.

Hoàng Gia Bảo