Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 1 2019 lúc 12:04

Giải thích: Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta. Diện tích cây cao su và cây điều lớn nhất cả nước, diện tích cây cà phê đứng thứ 2 cả nước sau vùng Tây Nguyên. Diện tích cây dừa lớn nhất cả nước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ có diện tích dừa ít nhưng đang có xu hướng tăng lên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:

A. Đông Nam Bộ và Trung du - miền núi Bắc Bộ.

B. Trung du - miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.

D. Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?

Hoàng Gia Bảo

B. có đội ngũ lao động đông đảo, trình độ chuyên môn cao

D. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước tăng mạnh.

Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân

C. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Hoàng Gia Bảo

Vì sao Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn ở nước ta hiện nay?

A. Đất đỏ badan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn.

B. Khí hậu cận xích đạo với mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

C. Khí hậu thuận lợi, nguồn nước trên mặt và nguồn nước ngầm phong phú.

D. Mùa khô kéo dài là điều kiện để phơi, sấy sản phẩm cây công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Nước ta không có vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm nào?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.