Violympic Vật lý 8

hoang long

Trong các hiện tượng sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực ma sát nghỉ?

Hà Khánh Ngân
19 tháng 12 2016 lúc 21:57

hàng hóa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kim Woo Bin
Câu 1:

Khi kéo một vật trượt trên bề mặt một vật khác, nếu mặt tiếp xúc giữa chúng càng gồ ghề thì lực ...... càng lớn.

ma sát nghỉ

ma sát lăn

hút của Trái Đất

ma sát trượt

Câu 2:

Người đi lại được trên mặt đất là nhờ:

Trọng lực của vật.

Lực ma sát trượt.

Lực ma sát nghỉ.

Lực ma sát lăn.

Câu 3:

Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?

Lực xuất hiện làm mòn đế giày.

Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.

Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.

Lực xuất hiện giữa dây cu roa với bánh xe truyền chuyển động.

Câu 4:

Khi ta gõ mạnh cán búa xuống đất, cán búa đột ngột bị dừng lại, đầu búa tiếp tục chuyển động do ...... và ngập sâu vào cán búa.

ma sát

quán tính

trọng lực

lực

Câu 5:

Khi ta đẩy thùng hàng trên sàn nhà, thì có lực ma sát trượt tại mặt tiếp xúc của thùng hàng với sàn nhà, ta có thể đặt các thùng hàng lên các xe lăn (hay con lăn) để di chuyển chúng được dễ dàng hơn. Như vậy, lực ma sát trượt đã được thay thế bằng:

Lực ma sát lăn.

Lực ma sát trượt.

Trọng lực.

Lực ma sát nghỉ.

Câu 6:

Khi ta đẩy thùng hàng trên sàn nhà, thì có ......... xuất hiện tại mặt tiếp xúccủa thùng hàng với sàn nhà.

lực hấp dẫn

lực ma sát nghỉ

lực ma sát lăn

lực ma sát trượt

Câu 7:

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường dài 1,2 km hết 6 phút. Sau đó người đó đi tiếp một đoạn đường 0,6 km trong 4 phút rồi dừng lại. Vận tốc trung bình trên đoạn đường người đó đã đi trong thời gian trên là:

10,8km/h

10km/h

9km/h

12km/h

Câu 8:

Bạn Quí đi xe đạp từ nhà đến trường trong một nửa quãng đường đầu với tốc độ  = 12km/h và nửa quãng đường còn lại với tốc độ  = 20km/h. Tốc độ trung bình của bạn Quí trên cả quãng đường là:

12km

16km

18km

15km/h

Câu 9:

Lúc 7h hai ô tô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h, vận tốc của xe đi từ B là 28km/h. Khoảng cách giữa 2 xe lúc 8h là:

32km

48km

16km

60km

Câu 10:

Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 20km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Sau 3h, khoảng cách giữa 2 xe là:

5km

20km

10km

25km

Hữu Chu
Câu 1:

Một ô tô chuyển động từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 giờ đầu ô tô chạy với vận tốc trung bình là 60km/h; trong 5 giờ sau ô tô chạy với vận tốc trung bình là 50km/h. Quãng đường ô tô chuyển động trong 8h là:

230km

430km

215km

530km

Câu 2:

Một ô tô có khối lượng 300kg đang chuyển động thẳng đều. Biết lực cản lên ô tô bằng 0,3 trọng lượng của ô tô. Lực kéo của ô tô theo phương ngang là:

500N

3000N

1000N

900N

Câu 3:

Câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Các lực ma sát đều có hại.

Các lực ma sát đều có lợi.

Lực ma sát có thể có hại cũng có thể có lợi.

Lực ma sát không có tác dụng gì trong cuộc sống.

Câu 4:

Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?

Lực xuất hiện làm mòn đế giày.

Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.

Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.

Lực xuất hiện giữa dây cu roa với bánh xe truyền chuyển động.

Câu 5:

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường dài 1,2 km hết 6 phút. Sau đó người đó đi tiếp một đoạn đường 0,6 km trong 4 phút rồi dừng lại. Vận tốc trung bình trên đoạn đường người đó đã đi trong thời gian trên là:

10,8km/h

10km/h

9km/h

12km/h

Câu 6:

Một người đi xe máy từ nhà đến nơi làm việc: thời gian đi trên đoạn đường đầu giây; thời gian đi trên đoạn đường tiếp theo giây. Công thức đúng để tính vận tốc trung bình của người đó đi trên đoạn đường từ nhà đến cơ quan là:

Câu 7:

Khi vận chuyển các vật trong nhà máy, các vật được giữ trên băng chuyền và di chuyển cùng với dây băng chuyền được là nhờ giữa vật và băng chuyền có:

Lực ma sát nghỉ

Lực ma sát lăn

Lực ma sát trượt

Lực cân bằng

Câu 8:

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, người ta phóng lên mặt trăng một tia laze. Sau 2,66s máy thu nhận được tia laze phản hồi về mặt đất. Cho biết vận tốc của tia laze là 300.000km/s. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là:

1.596.000km

199.500km

399.000km

798.000km

Câu 9:

Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 15km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo với vận tốc 10km/h và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 5km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB có giá trị gần bằng:

15km/h

8,18km/h

10km/h

8km/h

Câu 10:

Một con ngựa kéo một xe có khối lượng 1 tấn chạy thẳng đều trên mặt đường nằm ngang . Biết lực ma sát chỉ bằng 0,3 trọng lượng của xe. Lực kéo của ngựa là:

10000N

3000N

7000N

13000N

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN