Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Người ta muốn xây một bồn chứa nước dạng khối hộp hình chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m, chỉ xây 2 vách. Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bồn đó và thể tích thực của bồn chứa bao nhiêu lít nước? ( giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể).

  1. 1180 viên; 8820 lít
  2. 1180 viên; 8800 lít
  3. 1182 viên; 8820 lít
  4. 1182 viên; 8800 lít
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.