Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

1)Người ta cần thiết kế một bồn chứa nước có thể tích 400l. Phương án thứ nhất thiết kế theo dạng hình cầu, phương án thứ hai thiết kế theo dạng hình trụ có chiều cao bằng đường kính đáy. Biết cứ mỗi mét vuông nguyên liệu tốn chi phí là 100.000 đồng. Hỏi phương án nào giúp tiết kiệm nguyên liệu hơn và tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

  1. Phương án 1; 38 000 đồng
  2. Phương án 2; 38 000 đồng
  3. Phương án 1; 380 000 đồng
  4. Phương án 2; 380 000 đồng
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.