Bài 12. Độ to của âm

Mai Ngọc Sơn

Biên độ dao động là gì? Âm to, âm nhỏ khi nào? Đơn vị độ to của âm ?

 

Trần Hiểu Nghiên Hy
Trần Hiểu Nghiên Hy 16 tháng 12 2016 lúc 20:21

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so vs vị trí cân bằng của nó đk gọi là biên độ dao động

Âm to khi biên độ dao động mạnh

Đơn vị đo là đêxiben

Âm phát ra nhỏ khi biên độ dao động yếu

Bình luận (0)
Trần Thiên Kim
Trần Thiên Kim 16 tháng 12 2016 lúc 20:22

Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật so với vị trí cân bằng của nó.

Âm càng to khi vật dao động càng mạnh, âm càng nhỏ khi vật dao động càng yếu.

Đơn vị của độ to là đexiben.

 

Bình luận (0)
Hoàng Sơn Tùng
Hoàng Sơn Tùng 16 tháng 12 2016 lúc 20:26

- Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật so với vị trí cân bằng của chính nó.

- Biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to.

- Biên độ dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng nhỏ.

- Độ to của âm được đo bằng đơn vị đê-xi-ben(dB)

Bình luận (0)
kiet cao duong
kiet cao duong 16 tháng 12 2016 lúc 20:26

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng cuủa nó được gọi là biên độ dao động.

Biên độ dao dộng càng lớn ,âm phát ra càng to.

Biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp.ok

Đơn vị độ to của âm được đo bằng đơn vị đề xi ben(dB).

đấy nhá bn!!!banhquahiu

Bình luận (0)
Trinh Duc Hoa
Trinh Duc Hoa 16 tháng 12 2016 lúc 23:31

biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng của nó

đơn vị đêxiben

biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to

biên độ dao động càng nhỏ thì âm phat ra càng thấp

Bình luận (0)
Ngân Lâm
Ngân Lâm 5 tháng 1 2017 lúc 19:24

Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.

Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to.

Biên độ dao động càng bé, âm phát ra càng nhỏ.

Đơn vị đo độ to của âm là Đêxxiben (dB)

Bình luận (0)
Nguyen Duc Huynh
Nguyen Duc Huynh 14 tháng 1 2017 lúc 20:07

bien do dao dong la do lech lon nhat cua vi chi can bang- am to khi bien do dao dongcua am lon- am nho khi bien do dao dong nho

Bình luận (0)
Nguyen Duc Huynh
Nguyen Duc Huynh 14 tháng 1 2017 lúc 20:08

don vi do cua am la de-xi-ben (dB)

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 18 tháng 1 2017 lúc 16:23

Độ lệch lớn nhất so vs vị chí cân bằng của nó. Âm to khi biên độ dao động lớn; âm nhỏ khi biên độ dao động nhỏ. Đơn vị là:đêxiben (dB).

Bình luận (0)
Thi Kim
Thi Kim 22 tháng 1 2017 lúc 9:56

biên độ dao động la độ lệch lớn nhất của vật khi dao động

đơn vị la đề xi ben kí hiệu là dB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN