Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:

 

  1. \(\frac{2a\sqrt{33}}{11}\)
  2. \(\frac{2a\sqrt{30}}{11}\)
  3. \(\frac{2a\sqrt{33}}{33}\)
  4. \(\frac{a\sqrt{33}}{11}\)
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.