Nguyễn Thanh Mai
23 tháng 7 2015 lúc 8:24

vì trong ba số tự nhiên liên tiếp sẽ có 1 số chia hết cho 3

suy ra trong 3 số tự  nhiên liên tiếp sẽ có 1 số chia hết cho 3

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN