Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

Lê Công Thành
những điều nên trong tình bn

những điều ko nên trong tình bn 

 

 

 

 

 

 

Phụng Trần
7 tháng 12 2016 lúc 16:25

Mình chỉ tóm tắt mấy cái thôi- bạn tham khảo đi nhé

Những điều nên Những điều không nên

+ Tin tưởng vào bạn bè

+Tôn trọng bạn

+Thông cảm với bạn

+Lợi dụng lòng tốt của bạn

+Coi thường bạn

+.................................

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Thành Đạt
11 tháng 12 2016 lúc 11:27
Những điều nên làm trong tình bạnNhững điều không nên làm trong tình bạn

- Luôn luôn tin tưởng lẫn nhau.

- Gíup đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn lúc hoạn nạn

- Sẻ chia tâm tư tình cảm cần tâm sự.

- Tôn trọng bạn bè trong mọi trường hợp.

- Không rủ rê bạn bè làm điều xấu

- Không che giấu khuyết điểm cho bạn

- Không tin tưởng lẫn nhau.

- Có tâm sự cần giải quyết mà không chia sẻ.

- Không tôn trong bạn bè

- Rẻ rê bạn bè làm việc xấu.

- Bỏ bệ bạn bè lúc hoạn nạn khí khó khăn.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN