Bài 21. Quang hợp

Lê Nguyễn Ngọc Nhi

1. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong.

2. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng.

Yuuki Asuna
Yuuki Asuna 25 tháng 11 2016 lúc 21:56

1 . Khi nuôi cá trong bể kính , người ta thường thả thêm vào bể các loại rong để cây quang hợp tạo ra nhiều khí ô-xi cung cấp cho cá , đồng thời cũng hấp thụ khí cacbonic trong bể tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn

2. Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp và chế tạo được nhiều ting bột nuôi cây

Bình luận (5)
Trần Ngọc Định
Trần Ngọc Định 27 tháng 11 2016 lúc 9:41

1. Người ta thường bỏ thêm vào bể cá các loại rong vì rong quang hợp sẽ nhả ra oxi cho cá hô hấp, đồng thời cũng có tác dụng làm đẹp bể cá cảnh.

2. Vi cây chỉ chế tạo tinh bột ngòai ánh sáng,giúp cây thực hiện quá trình quang hợp và tạo chất diệp lục nuôi dưỡng cây,giúp lá hấp thụ không khí và thoát hơi nước.
Bình luận (4)
Thiên Băng Hoàng
Thiên Băng Hoàng 28 tháng 11 2016 lúc 20:54

1.Người ta thường bỏ thêm vào bể cá các loại rong vì rong quang hợp sẽ nhả ra ô-xi cho cá hô hấp , đồng thời còn có tác dụng làm đẹp bể cá cảnh .

2.Vì cây chỉ chế tạo tinh bột ngoài ánh sáng , giúp cây thực hiện quá trình quang hợp và tạo ra chất diệp lục nuôi dưỡng cây , giúp lá hấp thụ không khí và thoát hơi nước .

Bình luận (3)
Ly Rơ Lan Hoàng Ni
Ly Rơ Lan Hoàng Ni 16 tháng 12 2016 lúc 19:43

1. Rong hấp thu chất thải ra từ cá, từ thúc ăn, làm nước luôn sạch, trong 2. Hấp thu CO2 để quang hợp làm giảm lượng CO2 trong moi trường nước có lợi cho quá trình hô hấp, Tránh cá chết ngạt. 3. Trong quá trình quang hợp rong nhả ra ô xy cung cấp dưỡng khí cho cá 4. Rong điều hòa nhiệt độ trong bể, nơi để cá ngủ, cá đẻ trứng

Bình luận (0)
hjdfgjyn
hjdfgjyn 3 tháng 11 2017 lúc 14:36

Câu 1:+. Rong hấp thu chất thải ra từ cá, từ thức ăn, làm nước luôn sạch, trong. +. Hấp thu CO2 để quang hợp làm giảm lượng CO2 trong moi trường nước có lợi cho quá trình hô hấp, Tránh cá chết ngạt. +. Trong quá trình quang hợp rong nhả ra ô xy cung cấp dưỡng khí cho cá. +. Rong điều hòa nhiệt độ trong bể, nơi để cá ngủ, cá đẻ trứng.

Bình luận (0)
hjdfgjyn
hjdfgjyn 3 tháng 11 2017 lúc 14:40

câu 2: Vì cây chỉ chế tạo tinh bột ngoài ánh sáng,giúp cây thực hiện quá trình quang hợp và tạo chất diệp lục nuôi dưỡng cây,giúp lá hấp thụ không khí và thoát hơi nước.

Bình luận (0)
Hồ Hà Thi Quân
Hồ Hà Thi Quân 8 tháng 11 2017 lúc 13:38

1. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính người ta thường thả thêm vào các bể các loại rong để lá cây rong chế tạo ra chất hữu cơ khi chế tạo ra chất hữu cơ thì là cây sẽ nổi lên bọt khí và bọt khí sẽ giúp cá hô hấp .

2. Người ta phải trồng cây ở nơi có ánh sáng để cây quang hợp chế tạo ra nhiều chất hữu cơ nuôi cây => năng suất cây trồng cao .

Bình luận (0)
Thắng Hoàng
Thắng Hoàng 29 tháng 11 2017 lúc 20:16

1khi nuôi cá trong bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại rong để cây quang hợp tạo ra nhiều khí ô-xi cung cấp cho cá,đồng thời cũng hấp thụ khí cacbonic trong bể tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn

2

Bình luận (0)
Nguyễn Mậu Hữu Phúc
Nguyễn Mậu Hữu Phúc 29 tháng 11 2017 lúc 20:48

1.Khi nuôi cá trong bể kính,người ta thả vào bể các loại rong để cây quang hợp tạo ra khí ô-xi cung cấp cho cá,đồng thời cũng hấp thụ khí cabonic để tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn

2.Lá chế tạo đc chất diệp lục cho lục lạp và chế tạo nhiều tinh bột cho cây

Bình luận (1)
Như Nguyễn
Như Nguyễn 23 tháng 12 2017 lúc 10:09

1.Vì các cây thủy sinh quang hợp tạo ra oxy hòa tan trong nước cung cấp cho cá

2.Để tạo điều kiện tốt nhất cho cây quang hợp,giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao

hihi

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hạnh
Nguyễn Hồng Hạnh 11 tháng 11 2018 lúc 22:13

1. Người ta thường bỏ thêm vào bể cá các loại rong vì rong quang hợp sẽ nhả ra oxi cho cá hô hấp, đồng thời cũng có tác dụng làm đẹp bể cá cảnh.

2. Vi cây chỉ chế tạo tinh bột ngòai ánh sáng,giúp cây thực hiện quá trình quang hợp và tạo chất diệp lục nuôi dưỡng cây,giúp lá hấp thụ không khí và thoát hơi nước.

3 . Khi nuôi cá trong bể kính , người ta thường thả thêm vào bể các loại rong để cây quang hợp tạo ra nhiều khí ô-xi cung cấp cho cá , đồng thời cũng hấp thụ khí cacbonic trong bể tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn

4. Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp và chế tạo được nhiều ting bột nuôi cây

hihi

Bình luận (0)
Kantsuki Miruri
Kantsuki Miruri 12 tháng 11 2018 lúc 10:17

Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong vì:

-Rong tạo ra tinh bột giúp cá hô hấp.

-Rong làm thức ăn cho cá.

-Rong làm cảnh đẹp cho bể.

Phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng vì ánh sáng giúp cây quang hợp,lá cây tạo ra chất diệp lục để nuôi cây, giúp lá trao đổi khí với môi trường.

Bình luận (2)

Câu 1:

- Khi nuôi cá tron bể kính, người ta tường thả thêm vào các bể các loại rong vì:

+ Tạo vẻ đẹp cho bể cá

+ Trong quá trình quang hợp, các cây thuỷ sinh hoặc cành rong sẽ nhả ra và cung cấp khí ôxi cho cá hô hấp.

Câu 2:

Phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng vì để cây có thể quang hợp, chế tạo tinh bột để cây thực hiện hoạt động sống.

Bình luận (0)
Hồ Hoàng Diệu
Hồ Hoàng Diệu 26 tháng 11 2020 lúc 19:09

2 :lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạpvaf chế tạo được nhìu tinh bột nuôi cây

chứ mình ko biết câu 1hehe

hehe

Bình luận (0)
Bách Nhọ
Bách Nhọ 1 tháng 1 lúc 19:36

1 . Khi nuôi cá trong bể kính , người ta thường thả thêm vào bể các loại rong để cây quang hợp tạo ra nhiều khí ô-xi cung cấp cho cá , đồng thời cũng hấp thụ khí cacbonic trong bể tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn

2. Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp và chế tạo được nhiều ting bột nuôi cây

Bình luận (0)
Bách Nhọ
Bách Nhọ 1 tháng 1 lúc 19:38

Nguyên nhân và cách xử lý khi nước trong bể cá có màu xanh rêu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN