Nguyễn Anh Kim Hân
13 tháng 7 2015 lúc 9:59

a ) Nhận xét : Ta thấy 3ab hơn ab 300 đơn vị và gấp 5 lần .

Vậy hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 1 = 4 ( phần )

Vậy ab bằng : 

300 : 4 = 75 

b ) Nhận xét : 2ab hơn ab 200 đơn vị và gấp 5 lần .

Vậy hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 1 = 4 ( phần )

Vậy ab bằng : 

200 : 4 = 50

c ) Nhận xét : Ta thấy 1ab hơn ab 100 đơn vị và gấp 5 lần .

Vậy hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 1 = 4 ( phần )

Vậy ab bằng : 

100 : 4 = 25

d ) Sai đề .

 

Bình luận (0)
Le Thi Khanh Huyen
13 tháng 7 2015 lúc 9:53

a. 3ab:ab=5

3ab=abx5

300+ab=abx5

300=abx4

=> ab=300:4=75

Vậy ab=75

2ab:5=ab

2ab=abx5

200+ab=abx5

200=abx4

=>ab=200:4=50

Vậy ab=50

b. 1ab:5=ab

1ab=abx5

100+ab=abx5

100=abx4

=> ab=100:4=25

Vậy ab=25

9ab:5=ab

9ab=abx5

900+ab=abx5

900=abx4

=> ab=900:4=225

Vậy ab=225

 

Bình luận (0)
Cristiano Ronaldo
13 tháng 7 2015 lúc 9:57

 A) 375                                                                  B) 125

      250                                                                        ?

Bình luận (0)
Hà Miin
15 tháng 4 2019 lúc 17:07

câu b, thứ 2 là 9ab:ab=2 ko bạn viết sai đề rồi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN