Bài 22. Luyện tập chương II: Kim loại

Thanh Nhàn
Cho 20g dung dịch muối sắt clorua 16,25% tác dụng với bạc nitrat dư tạo thành 8,61gkết tủa. Hãy tìm công thức của muối sắt
Chan Nước Mắm Cơm
14 tháng 11 2016 lúc 21:18

Gọi công thức tổng quát của muối sắt đó là FeClx

mFeClx=3.25(g)

FeClx+xAgNO3->Fe(NO3)x+xAgCl

nAgCl=0.06(mol)

->nFeClx(tính theo AgCl)=0.06/x

->mFeClx=(56+35.5x)*\(\frac{0.06}{x}\)

Ta có mFeClx=3.25(g)

->(56+35.5x)*\(\frac{0.06}{x}\)=3.25

\(\frac{3.36+2.13x}{x}\)=3.25

<->3.36+2.13x=3.25x

<->3.36=1.12x

->x=3

->Công thức của muối sắt đó là FeCl3

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN