Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao các nước Tây Âu lại dễ dàng liên kết lại với nhau từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX?

A. Vì cùng mâu thuẫn với Mĩ. 

B. Vì chung thể chế chính trị. 

C. Vì nền tảng văn hóa và kinh tế có nhiều nét tương đồng. 

D. Vì đều sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

Phạm Thị Diệu Hằng
18 tháng 10 2019 lúc 6:20

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao các nước Tây Âu lại dễ dàng liên kết lại với nhau từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX?

A. Vì cùng mâu thuẫn với Mĩ.

B. Vì chung thể chế chính trị.

C. Vì nền tảng văn hóa và kinh tế có nhiều nét tương đồng.

D. Vì đều sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao các nước Tây Âu lại dễ dàng liên kết lại với nhau từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX?

A. Vì cùng mâu thuẫn với Mĩ.

B. Vì chung thể chế chính trị.

C. Vì nền tảng văn hóa và kinh tế có nhiều nét tương đồng.

D. Vì đều sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao các nước Tây Âu lại dễ dàng liên kết lại với nhau từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX?

A. Vì cùng mâu thuẫn với Mĩ

B. Vì chung thể chế chính trị

C. Vì nền tảng văn hóa và kinh tế có nhiều nét tương đồng

D. Vì đều sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao vị thế của kinh tế Mĩ lại suy giảm từ những năm 70 của thế kỷ XX? 

A. Vì bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh 

B. Vì chạy đua vũ trang, can thiệp quân sự vào một số khu vực, ảnh hưởng đến kinh tế Mĩ

C. Vì thất bại trong Chiến tranh Việt Nam

D. Vì khủng hoảng chính trị

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao vị thế của kinh tế Mĩ lại suy giảm từ những năm 70 của thế kỷ XX?

A. Vì bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh.

B. Vì chạy đua vũ trang, can thiệp quân sự vào một số khu vực, ảnh hưởng đến kinh tế Mĩ.

C. Vì thất bại trong Chiến tranh Việt Nam.

D. Vì khủng hoảng chính trị.

Nguyễn Thanh Hằng

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì

A. muốn xây dựng mô hình nhà nước chung, mang bản sắc của châu Âu.

B. kinh tế đã phục hồi, muốn thoát khỏi sự khống chế, ảnh hưởng của Mĩ.

C. bi canh tranh quyết liệt bởi Mĩ và Nhật Bản.

D. muốn khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của Tây Âu

Nguyễn Thanh Hằng

Các nước Tây Âu vì sao lại liên kết được với nhau?

A. Vì có nhiều nét tương đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa

B. Vì đều là những nước giàu có 

C. Vì sợ Mĩ can thiệp

D. Vì có thể chế chính trị tương đối giống nhau

Nguyễn Thanh Hằng

Các nước Tây Âu vì sao lại liên kết được với nhau?  

A. Vì có nhiều nét tương đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa.

B. Vì đều là những nước giàu có.

C. Vì sợ Mĩ can thiệp.

D. Vì có thể chế chính trị tương đối giống nhau.

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao nói đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô đạt được thế cân bằng về quân sự so với Mĩ?

A. Vì Mĩ hạn chế vũ khí nguyên tử. 

B. Vì Liên Xô tập trung toàn lực vào chạy đua vũ trang với Mĩ

C. Vì Liên Xô sản xuất được bom nguyên tử.

D. Vì Mĩ phải chấp nhận ký với Liên Xô các Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)