Ôn tập: Phương trình bâc nhất một ẩn - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Dạng 1: Toán chuyển động.

Bài 1:Một ô tô chạy trên quãng đường AB.Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35km/h, lúc về ô tô chạy với vận tốc 42km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi nửa giờ.Tính chiều dài quãng đường AB.

Bài 2:Môt ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh Hóa, ô tô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc 30km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 10h45' (kể cả thời gian nghỉ lại ở Thanh Hóa). Tính quãng đường Hà Nội - Thanh Hóa.

Bài 3:Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8h sáng, dự kiến đến Hải Phòng lúc 10h30'.Nhưng mỗi giờ ô tô đi chậm với dự kiến là 10km nên mãi đến 11h20' xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.

Bài 4:Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 9km/h. Khi từ B trở về A người đó chọn con đường khác để đi dài hơn con đường cũ 6km. Vì đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20'. Tính quãng đường đi từ A đến B.

Bài 5:Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. Xe tải đi với vận tốc 30km/h, xe con đi với vận tốc 45km/h. Sau khi đã đi được 0,75 quãng đường AB, xe con tăng vận tốc thêm 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB, biết rằng xe con đến tỉnh B xớm hơn xe tải 2h20'.

Bài 6:Một người đi ô tô khởi hành từ A lúc 6h15' với vận tốc 50km/h. Đến B liên hệ công tác trong thời gian 1h30' rồi trở về A ngay với vận tốc 40km/h. Về đến A lúc 14h30'. Hỏi quãng đường AB dai bao nhiêu.

Bài 7:Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B mất 2h30'. Nếu nó đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc đã đi 10km/h thì nó đi mất nhiều thời gian hơn 50'. Tính quãng đường AB.

Bài 8:Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 12km/h. Khi từ B trở về A, người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn con đường trước 22km nên người đó đi với vận tốc 10km/h mà thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi 1h20'. Tính chiều dài quãng đường đi từ A đến B.

Bài 9:Một người dự kiến đi xe máy trên một quãng đường dài 120km trong một thời gian dự định. Đi đc 1h người đó nghỉ 15'. Để đến đích đúng giờ người ấy phải tăng vận tốc gấp 1,2 lần vận tốc cũ. Tính vận tốc lúc đầu của người ấy.

Bài 10:Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi đc 1h với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chặn đường trong 10'. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian quy định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tings quãng đường AB.

Chuyển động đường thủy

Bài 1:Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 4h và ngược dòng từ B về A mất 5h. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.

Bài 2:Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1h20' và ngược dòng từ B về A hết 2h. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính vận tốc riêng của ca nô?

Bài 3:Một xà lam xuôi dòng từ A đến B mất 2h30' và ngược dòng từ B về A mất 4h. Biết vận tốc của dòng nước là 30k/h, tính khoảng cách AB.

Dạng 2:Toán năng xuất

Bài 1:Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất đc 57 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm.Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bn sản phẩm?

Bài 2:Hai công nhân đc giao làm một số sản phẩm, người thứ nhất phải làm ít hơn người thứ hai 10 sản phẩm. Người thứ nhất làm trong 3h20', người thứ 2 làm trong 2h, biết rằng mỗi giờ người thứ nhất làm ít hơn người thứ hai là 17 sản phẩm. Tính số sản phẩm người thứ nhất làm đc trong 1h:

Bài 3:Một lớp học tham gia trồng cây ở một lâm trường trong một thời gian dự định với năng suất 300cây/ngày. Nhưng thực tế đã trồng thêm đc 100cây/ngày. Do đó đã trồng thêm được tất cả là 600 cây và hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày. Tính số cây dự định trồng

Bài 4:Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác 50 tấn than. Khi thực hiện một ngày đội khai thác đc 57 tần than. Do đó đội đã hoàn thành kế hoạch trước một ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bn tấn than

Bài 5:Một tàu đánh cá dự định mỗi ngày đánh bắt 3 tấn cá. Nhưng mỗi ngày đánh bắt thêm đc 0,8 tấn, nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày mà còn đánh bắt vượt mữa 2 tấn. Hỏi mức cá dự định bắt theo kế hoạch là bn?

Bài 6:Một hợp tác xã đánh cá, trung bình mỗi tuần đánh bắt 20 tấn cá, nhưng thực tế đã vượt mức 6 tấn mỗi tuần nên chẳng chẳng những đã hoàn thành đc kế hoạch sớm một tuần mà còn vượt mức đánh bắt 10 tấn. Tính mức cá đánh bắt theo kế hoạch đã định.

Toán có liên quan đến %

Giai phương trình:

Bài 1:Một xí nghiệp kí hợp đòng sản xuất một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn hành số thảm cần dệt thêm đc 24 tầm nữa. Tính số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Bài 2:Trong tháng đầu 2 tổ công nhân sản xuất đc 800 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 20%, do đó cả 2 tổ sản xuất đc 945 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất đc bn chi tiết máy.

Bài 3:Hai tổ sản xuất đc giao làm 800 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, tổ một vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm đc 910 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch.

Bài 4:Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất đc 900 chi tiết máy. Tháng thứ 2 tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ sản xuất đc 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất đc bn chi tiết máy.

Bài 5:Theo kế hoạch hai tổ phải sản xuất 360 sản phẩm. Nhưng thực tế tổ I vượt mức 10%, tổ II vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ sản xuất đc 404 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà mỗi tổ phải sản xuất theo kế hoạch

Bài 6:Theo kế hoạch 2 tổ phải sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nên tổ I vượt 18% và tổ II vượt 21% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ sản xuất vượt 120 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải sản xuất theo kế hoạch?

Bài 7:Lan mua 2 loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó 10 nghìn là thuế VAT. Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT với loại hàng thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng là bn tiền??

Bài 8: Hùng nuôi heo đất đc một số tiền, sau 2 thàng gửi tiết kiệm Hùng tính ra số lãi thu về là 48 288 đồng.Hỏi Hùng gửi tiết kiệm bn tiền?Biết lãi suất tiền gửi là 1.2% một tháng và lãi này đc tính gộp vào vốn cho tháng sau

Bài 9:Năm ngoái, tổng số dân của tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807 200 người.Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh.

Bài 10:Một cửa hàng bán máy vit tính với giá 6,5 triệu đồng chưa kể thuế VAT. Anh Trọng mua chiếc máy vi tính đó cùng với một modem ngoài phải trả tổng cộng 7.546 triệu đồng, trong đó đã tính cả 10% thuế VAT. Hỏi giá tiền chiếc modem(không kể VAT) là bn??

Được cập nhật 14 tháng 5 lúc 20:56 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.