Bài 2 : Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Lương Thị Quỳnh Trang
Lương Thị Quỳnh Trang 15 tháng 12 2020 lúc 7:42

Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới. Nước Mĩ ở xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá. Nước Mĩ giàu lên trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến. Vì vậy, sau chiến tranh, Mĩ đã vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản. Trong những năm 1945 - 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47 % - 1948) ; sàn lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng của thế giới (24,6 tỉ USD), là chủ nợ duy nhất trên thế giới, về quân sự, Mĩ có lực lượng mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. Trong những thâp niên tiếp sau, tuy vẫn còn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng kinh tế Mĩ không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia nữa. Sản lượng công nghiệp chỉ còn chiếm 39,8% của thế giới (1973), dự trữ vàng cạn dần chỉ còn 11,9 tỉ USD (1974

Bình luận (2)
PT_Kary❀༉
PT_Kary❀༉ 15 tháng 12 2020 lúc 19:27

-Là nước chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản, không có đối thủ cạnh tranh.

-Biểu hiện:

+Công nghiệp: Chiếm hơn 1 nửa sản lượng toàn thế giới 56,47% (1940).

+Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp 2 lần 5 nước: Anh, Pháp, Nhật Bản, Tây Đức, Italia cộng lại.

+Tài chính: Dự trữ vàng chiếm 3/4 thế giới (24,6 tỉ USD), là chủ nợ duy nhất trên thế giới.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Trong sgk có đấy

Bình luận (0)
Đặng Nguyễn Tiến Dũng
Đặng Nguyễn Tiến Dũng 15 tháng 11 2020 lúc 14:37

Xét trên phương diện lực lượng, đây là tổn thất to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Thành trì của chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã sụp đổ, chỗ dựa vững chắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã không còn, các nước XHCN còn lại đứng trước thử thách khốc liệt do hệ quả của sự tổn thất đó để lại. Song, khi thời gian đã qua đi, những nguyên nhân về sự sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết đã được tổng kết, các nước XHCN còn lại trên thế giới cũng từng bước vượt qua được khủng hoảng, tìm ra những con đường mới để tiếp tục kiên định đi tới lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Sự kiện Liên Xô và Đông Âu tan vỡ có lẽ cũng cần được nhìn nhận dưới một góc độ ngày càng đầy đủ hơn, không chỉ là một tổn thất, mà còn là một sự kiện mang lại những bài học quý báu cho các nước XHCN. Sự phủ định biện chứng một mô hình sai lầm, nhiều khiếm khuyết là cần thiết cho sự phát triển trong tương lai của CNXH.

Bình luận (0)
Queenis Ni

Câu4: Người đề ra đường lối và tiến hành công cuộc cải cách tổ ở Liên xô năm 1985 là

A.Xta-lin. B.Gioóc-ba-chốp

C.Brê-giơ-nép. D.Khơ-rút-xốp

Câu5: Các nước dân chủ nhân dân Đông âu được ra đời trong hoàn cảnh

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

B. Được phát xít Đức trao trả chính quyền

C. Được sự giúp đỡ của Mỹ và các nước Tây Âu

D. Được sự giúp đỡ của Hồng quân Liên xô

Câu6: Việc Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa

A. Tạo điều kiện để Liên xô tự bảo vệ

B. Tạo ra thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân giữa Liên xô và Mỹ

C. Trả thù cho những nạn nhân của bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945

D.làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ và đồng minh; phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mỹ

Câu7:Liên xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỷ XX vì

A. Để thay phương thức sản xuất trước đây

B. Đất nước lâm vào tình trạng" trì trệ "khủng hoảng

C. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây âu và Mỹ

D.phải cải tổ để sớm áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới

Câu8: nội dung nào KHÔNG phải là nguyên nhân sụp đổ của hệ thống thuộc địa sau chiến tranh thế giới thứ 2

A. sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

B. Liên xô đưa quân vào giải phóng các dân tộc ở Châu á ,phi và Mĩ la tinh

C. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu phi

D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh

Câu9: vào cuối tháng 11/1956 ở Cuba đã diễn ra sự kiện

A. Chế độ độc tài ba-ti-xta bị lật đổ

B. Ba-ti-xta làm đạo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự

C. Phi-đen cát-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ trở về nước trên con tàu Gran-ma

D. phi-đen cát-xtô-rô ở chỉ huy mù 135 chiến sĩ yêu nước tấn công vào pháo đài môn-ca-đa

Câu10: từ cuối năm 70 của thế kỉ XX chủ Nghĩa Thực Dân đã

A. Bước đầu bị sụp đổ

B. Bị sụp đổ hoàn toàn

C. Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

D. Chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc

Câu11:điều kiện tạo ra thuận lợi cho nhân dân Đông Nam á nổi dậy giành chính quyền sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Các nước Đồng minh tiến vào giải phóng

B. Liên xô giúp đỡ các nước Đông Nam á

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

D. Được sự giúp đỡ của quân Mỹ

Câu12: những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á là

A. Việt Nam, Lào ,Myanmar Thái Lan ,Campuchia

B. Việt Nam ,Lào, Thái Lan Indonesia và Brunei

C. Thái Lan, Indonesia ,Philippines, Singapore, Malaysia

D. Thái Lan ,Indonesia ,Philippines, Singapore, Việt Nam

Câu13:sau chiến tranh thế giới thứ 2 tình hình các nước khu vực Mĩ Latinh có điểm khác so với châu á và châu phi là

A. Nhiều nước đã giành được độc lập hoàn toàn

B. Nhiều nước là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân

C. Nhiều nước đã giành được độc lập nhưng bị lệ thuộc nặng nề vào Mỹ

D. Nhiều nước có nền kinh tế phát triển về trở thành nước công nghiệp mới

Câu14:phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực

A. Đông Nam á

B. Đông Bắc á

C. Nam á và Bắc phi

D. Tây á

Câu15:sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mỹ Latinh được mệnh danh là đại lục bùng cháy vì

A. Thường xuyên xảy ra cháy rừng động đất

B. Các nước đế quốc tấn công vào nước Mỹ

C. Có cuộc cách mạng nổi tiếng cu ba bùng nổ

D. Nhân dân các nước đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ

Câu16: người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba năm 1959 là

A. Hô-xê Mác-ti

B. Phi-đen ca-xtơ-rô

C. Nen-xơ man-đê-la

D. Áp-đen Ca-đê

Câu17: biến đổi lớn nhất của các nước châu á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Các nước châu á đã giành được độc lập

B. Các nước châu á đã gia nhập ASEAN

C. Các nước châu á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới

D. Các nước có sự phân hóa trong đường lối ngoại giao

Câu18: nước đầu tiên ở Đông Nam á tuyên bố độc lập là

A. Việt Nam

B. Lào

C. Singapore

D. Indonesia

Đặng Nguyễn Tiến Dũng
Đặng Nguyễn Tiến Dũng 15 tháng 11 2020 lúc 14:39

Câu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án C

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 26 tháng 10 2020 lúc 19:39

Sự kiện nào đã kết thúc sự tồn tại của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới? A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) chấm dứt hoạt động. B. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va tuyên bố giải thể. C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. D. Sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô Viết

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 3 tháng 10 2020 lúc 12:25

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô:

- Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.

- Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.

- Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.

- Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 28 tháng 9 2020 lúc 20:31

* Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ :

- Đã xdựng một mô hình về CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp

- Chậm thay đổi sửa chữa trước những thay đổi lớn của tình hình tgiới

- Sự tha hóa về phẩm chất và đạo đức của 1 số nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước.

- Hoạt động chống fá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 29 tháng 9 2020 lúc 20:21
Nguyên nhân sụp đổ của XHCN ở Liên Xô: - Trong một thời kì dài, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đem lại nhiều thành tựu to lớn nhưng càng ngày càng bộc lộ nhiều sai lầm thiếu xót dẫn đến sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô. Có nhiều lí do dẫn đến sự sụp đổ của XHCN ở Liên Xô: + Thiếu tôn trọng đầy đủ các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, chủ quan duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường. Điều đó làm cho nền kinh tế đất nước thiếu tính năng động, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Về mặt xã hội thì thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế XHCN. Tình trạng đó kéo dài đã khơi sâu lòng bất mãn trong quần chúng. + Không bắt kịp sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại, đưa tới khủng hoảng về kinh tế - chính trị. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới, và khi đã sửa chữa, thay đổi thì lại rời bỏ những nguyên lí đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. + Khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm nặng nề. Những sai lầm và sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong một số nước xã hội chủ nghĩa. + Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước ( cuộc tấn công hòa bình mà họ thường gọi là cuộc cách mạng nhung ) có tác động không nhỏ làm cho tình hình càng thêm rối loạn.
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN