Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Đỗ Thanh Hải
Đỗ Thanh Hải 1 tháng 1 lúc 20:51
2P0 => P+5 + 5e
5S+6 +2e=> S+4

2P + 5H2SO4 => 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

Chúc bạn hok tốt nha

 

 

 

Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 9:43

Liên kết trong CaF2 là liên kết ion.

Liên kết trong CO2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Bình luận (0)

 CaF2 là liên kết ion.

 CO2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

  
Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 30 tháng 12 2020 lúc 19:08

Liên kết trong CaF2 là liên kết ion.

Liên kết trong CO2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 24 tháng 12 2020 lúc 9:11

Đối với hợp chất cộng hóa trị , cộng hóa trị của 1 nguyên tố bằng số liên kết của nguyên tố đó trong phân tử .

Trong phân tử CH4 , C tạo 4 liên kết đơn với 4 nguyên tử H => C có cộng hóa trị = 4

H tạo 1 liên kết đơn với C => H có cộng hóa trị = 1

Trong phân tử N2 , 2 nguyên tử N liên kết với nhau bằng  1 liên kết 3 bền vững => N có cộng hóa trị = 3

Trong hợp chất ion , điện hóa trị của nguyên tố bằng điện tích của ion nguyên tố đó.

=>Na có điện hóa trị là 1+ và O có điện hóa trị là 2-

Bình luận (0)

Liên kết cộng hóa trị, còn gọi là liên kết phân tử là một liên kết hóa học được hình thành bằng việc dùng chung một hay nhiều cặp electron giữa các nguyên tử. Những cặp electron này được gọi là cặp electron dùng chung, và sự cân bằng lực hút và lực đẩy giữa các nguyên tử trong khi chia sẻ các electron được gọi là liên kết cộng hóa trị.[1][cần nguồn tốt hơn] Với nhiều phân tử, việc dùng chung electron cho phép mỗi nguyên tử đạt được cấu hình electron bền vững. và 1 liên kết tương ứng với 1 hóa trị hoặc hơn tùy vào chất đó.

Bình luận (1)
Herera Scobion
Herera Scobion 12 tháng 12 2020 lúc 21:17

undefined

Bình luận (0)
 Bùi Xuân Huấn
Bùi Xuân Huấn 18 tháng 11 2020 lúc 21:39

@

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN