Bài 1 : Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Ngố ngây ngô
Trung tướng -
10 tháng 1 lúc 10:38
Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng 1 chế độ xã hội mới ở châu Âu

Bình luận (0)
Phương Vy
6 tháng 1 lúc 12:22

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là Anh và Hà Lan

Bình luận (0)
thần chết
2 tháng 1 lúc 9:49

hihi giúp mk vs ạ. Mk cảm ơn nhiều ạ

Bình luận (0)
Việt Hưng
2 tháng 1 lúc 10:05

Cách mạng tư sản là cuộc Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo để lật đổ phong kiến.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thùy Trang
25 tháng 11 2020 lúc 22:11

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

- Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

- Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ).

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Chúc bạn hoc tốt. Nhớ tick cho mình nha.

Bình luận (0)
kaameoww
25 tháng 11 2020 lúc 22:12

- Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Bình luận (0)
Nguyễn Gia Hưng
26 tháng 11 2020 lúc 10:09

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

- Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

- Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ).

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Bình luận (0)
Dương Kim Nam
21 tháng 11 2020 lúc 16:28

là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

có ... hình thức :D

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
15 tháng 11 2020 lúc 20:49

Kể tên những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

⇒ Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh. (đằng sau quyển sách Sử có đó)

Chúc bạn học tốt. Nhớ tick cho mình nha.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trang
15 tháng 11 2020 lúc 20:35

Kể tên những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

⇒ Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh. (đằng sau quyển sách Sử có đó)

Chúc bạn học tốt. Nhớ tick cho mình nha.

Bình luận (0)
Monokuro Boo
8 tháng 11 2020 lúc 12:14

Cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có thể coi là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Vì đây là cuộc chiến tranh giành quyền lợi cho giai cấp bị trị, đem lại quyền lợi xứng đáng cho dân tộc (ở đây là những người bị áp bức ở thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ)

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Trang
8 tháng 11 2020 lúc 13:07

cs.Vì đây là giành lại lãnh thổ cho nc nhà

Bình luận (0)
Miyuki Misaki
17 tháng 8 2020 lúc 10:45

- Các cuộc cách mạng tư sản đều thành công.

- Lật đổ chế độ phong kiến.

- Mở đường, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Bình luận (0)
Trân Trân
2 tháng 11 2020 lúc 7:29

- Các cuộc cách mạng tư sản đều thành công.

- Lật đổ chế độ phong kiến.

- Mở đường, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN