Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I.  Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

Hai khối quân sự ráo riết chạy đua vũ trang tích cực chuẩn bị chiến tranh
Lược đồ hai khối quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau.

+ Khối Liên minh gồm: Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882.

+ Khối Hiệp ước gồm ba nước: Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

- Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

- Nguyên cớ trực tiếp của chiến tranh là do một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát Thái tử Áo - Hung.

Bức họa mô tả vụ ám sát thái tử Áo - Hung
Bức họa mô tả vụ ám sát Thái tử Áo - Hung

 

@766282@

II. Những diễn biến chính của chiến sự

1. Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916)

- Ngày 28/7/1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

- Quân đội Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng.

- Trong lúc Pa-ri bị uy hiếp, quân Pháp đang có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp.

- Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe.

2. Giai đoạn thứ hai (1917 - 1918)

Thời gian

Chiến sự

Kết quả

2/4/1917

- Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước

 

11/1917

- Nga rút khỏi chiến tranh 

9/11/1918

- Cách mạng Đức bùng nổ

- Nền quân chủ bị lật đổ

11/11/1918

- Chính phủ Đức đầu hàng

- Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo - Hung

Mỹ tham chiến cùng  phe Hiệp ước
Mĩ tham chiến cùng phe Hiệp ước

 

@793526@

III. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của.

- Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, bản đồ thế giới được chia lại.

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.

=> Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

@766435@