Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

. Nguyên nhân
-
Trung Q
u
ốc l
à nư
ớc lớn, gi
àu tài nguyên, có
n
ền văn hóa rực rỡ.
-
Cu
ối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến mục nát
suy y
ếu
 
. Nguyên nhân
-
Trung Q
u
ốc l
à nư
ớc lớn, gi
àu tài nguyên, có
n
ềnrỡ.
-
Cu
ối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến mục nát
suy y
ếu

- Nguyên nhân:

+ Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rỡ.

+ Từ nửa sau thế kỉ XIX, đất nước rơi vào suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát.

- Từ năm 1840 - 1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc. Tiếp theo đó các nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản tranh nhau xâu xé nước này.

 

@718763@

- Các nước đế quốc tranh nhau xâu xé Trung Quốc:

+ Đức chiếm tỉnh Sơn Đông.

+ Anh chiến vùng châu thổ sông Dương Tử.

+ Pháp thôn tính vùng Vân Nam.

+ Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc.

Sự phân chia vùng ảnh hưởng ở Trung Quốc của các đế quốc.
Sự phân chia vùng ảnh hưởng ở Trung Quốc của các đế quốc

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Thời gianPhong trào đấu tranhMục đíchĐịa điểmLãnh đạoKết quả
1840 - 1842Kháng chiến chống Anh xâm lượcChống thực dân AnhQuảng TâyLâm Tắc Từ (phong kiến)Thất bại
1851 - 1864Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốcChống các đế quốc xâu xé Trung QuốcMiền Nam

Hồng Tú Toàn 

(nông dân)

Thất bại
Năm 1989Cuộc vận động Duy TânCải cách chính trịCả nước

Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu (Nho sĩ)

Thất bại
Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPhong trào Nghĩa Hòa đoànChống đế quốc, phong kiếnMiền Bắc Phong trào của nông dânThất bại
Năm 1911

Cách mạng Tân Hợi

Chống phong kiếnCả nước

Tôn Trung Sơn (tư sản)

Thất bại
Lược đồ diễn biến phong trào Nghĩa Hoà đoàn
Lược đồ diễn biến phong trào Nghĩa Hoà đoàn

 

@718371@

III. Cách mạng Tân Hợi 1911

a. Chủ trương

- Đại diện tiêu biểu: Tôn Trung Sơn.

- Tháng 8/1905 ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân: "Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc”.

- Mục tiêu: nhằm đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất.

b. Diễn biến 

- Ngày 10/10/1911 khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương. Sau đó, phong trào lan rộng sang các tỉnh miền Nam, tiến lên miền Bắc.

- Ngày 29/12/1911 chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời.

- Tháng 2/1912, Viên Thế Khải lên thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng kết thúc.

Lược đồ Cách mạng Tân Hợi
Lược đồ Cách mạng Tân Hợi

 

@700109@

c. Kết quả

- Đây là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập chế độ cộng hòa.

- Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

-  Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

d. Hạn chế

- Cách mạng tư sản không triệt để.

- Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.

- Không tích cực chống phong kiến.

- Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.