Tlun

Ý nghĩa và vai trò cuả ngành công nghiệp ô xtray li a

 Ở Úc, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông sản, khoáng sản, dầu khí, du lịch và dịch vụ. Ngoài ra, ngành công nghiệp cũng đóng góp vào việc phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội cho việc hợp tác quốc tế.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết