Giang Phạm

xác định kiểu câu và chức năng trong 2 câu thơ sau:" sáng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thân nữ hát bên đồi"


Các câu hỏi tương tự
bảo minh Phạm nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Diệu
Xem chi tiết
yoonaa
Xem chi tiết
Đoàn Lê Na
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Diệu
Xem chi tiết
Ka Mi
Xem chi tiết
Anh Moon
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Vũ Quốc Khánh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)