Phạm Đức nam

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của các số thực sau a) -1,3 (51) b) 1-√2 c) (3-√2)(2-√5)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:07

a: Dấu âm

\(\left|-1,3\left(51\right)\right|=1,3\left(51\right)\)

b: \(1< \sqrt{2}\)

=>\(1-\sqrt{2}< 0\)

=>Dấu âm

\(\left|1-\sqrt{2}\right|=\left|\sqrt{2}-1\right|=\sqrt{2}-1\)

c: \(3>\sqrt{2}\)

=>\(3-\sqrt{2}>0\)

\(2< \sqrt{5}\)

=>\(2-\sqrt{5}< 0\)

mà \(3-\sqrt{2}>0\)

nên \(\left(3-\sqrt{2}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)< 0\)

=>Dấu âm

\(\left|\left(3-\sqrt{2}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)\right|=\left(3-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}-2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Seohyun
Xem chi tiết
Đặng Nguyễn Kỳ My
Xem chi tiết
Phạm Đức nam
Xem chi tiết
Trần Lại Mai Trang
Xem chi tiết
Đào Trí Bình
Xem chi tiết
Hoàng Chí Nguyên
Xem chi tiết
Seohyun
Xem chi tiết
FC BLACK PINK
Xem chi tiết
Violet Evergarden
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)