đỗ quốc an

|x+5|-4|=3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 12 2022 lúc 22:42

=>|x+5|-4=3 hoặc |x+5|-4=-3

=>|x+5|=7 hoặc |x+5|=1

=>\(x\in\left\{2;-12;-4;-6\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NgocThuy Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
Girls Lady
Xem chi tiết
Porygon
Xem chi tiết
zai vlogs
Xem chi tiết
Hoàng ngọc phương linh
Xem chi tiết
ngô nguyễn phương anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Minahana
Xem chi tiết