Lan Hương Trần

x^2=49 tìm x

 

Không Tan Tuyết
22 tháng 11 lúc 19:58

x=\(\pm\)\(\sqrt{49}\)

<=> x=\(\pm\)7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Thư
Xem chi tiết
Wwwwwwweeeeeee
Xem chi tiết
Trà Nhật Đông
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Hùng
Xem chi tiết
Y Huy Ayun
Xem chi tiết
Vinh
Xem chi tiết
Pham Thanh Xuan
Xem chi tiết
Trương Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Yuri
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)